Profile

Join date: Jan 18, 2022

About

ISO staatvoor International Organization for Standardization, eenwereldwijd consortium van nationalenormalisatie-instellingen die samenwerken om internationalenormenenstandaardenteontwikkelenen vast testellenvoor het hele spectrum van industriële, commerciëleenconsumentenproducten. Dezezijngebaseerd. iso certificering zelf doen

morrisjackson18

More actions